pravila natjecanja

NATJECANJE

 1. Natjecanje „Realizator 2020“ organiziraju Zaklada Sveučilišta u Rijeci (u daljnjem tekstu: Organizator) u suradnji s partnerima Step Ri znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci i StartUp Inkubator (u daljnjem tekstu: Partneri) i sudjelovanje poslovnih partnera natjecanja: Erste&Steiermärkische Bank d.d., INA d.d., Infobip d.o.o., JGL d.d. i Koordinacija saveza mladih Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Poslovni partneri).
 2. U svojstvu suorganizatora, natjecanje “Realizator 2020.” podupiru Savjet mladih Primorsko-goranske županije, Savjet mladih Grada Opatije, Savjet mladih Općine Viškovo, Savjet mladih Općine Kostrena i Savjet mladih Grada Kastva (u daljnjem tekstu: Suorganizatori).
 3. Status Zlatnog partnera dodijeljen je JGL d.d. i Gradu Kastvu.
 4. Izrazi koji se koriste u ovim Pravilima i svim pratećim dokumentima Realizatora 2020., a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

NATJECATELJI

5. U natjecanju imaju pravo sudjelovati svi studenti (redoviti i izvanredni) preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija u Hrvatskoj, u timovima od najmanje dva do najviše četiri člana.

6. U natjecanju može sudjelovati maksimalno 50 timova (na bazi prvih prijavljenih).

7. Promjene u članstvu unutar prijavljenih timova moguće su do krajnjeg roka za podnošenje prijava. O svim promjenama u članstvu voditelj tima dužan je obavijestiti Organizatora putem e-pošte realizator@uniri.hr pod uvjetom i uz obavijest da je prethodno pribavio suglasnost ostalih članova na promjenu u članstvu.

8. Timovi u natjecanju sudjeluju pod nazivom kojeg navode u prijavnom obrascu. Naziv tima nije moguće mijenjati, osim ako Organizator utvrdi postojanje istovjetnost u nazivima više prijavljenih timova, u kojem slučaju će pozvati kasnije prijavljeni tim na promjenu naziva.

9. Organizator zadržava pravo ne prihvaćanja naziva tima koje na bilo koji način narušava ugled natjecanja.

10. Svaki student može se prijaviti i sudjelovati u rješavanju najviše dva poslovna slučaja, u istom ili različitim timovima.

11. Do trenutka predaje rješenja poslovnih slučajeva, svi članovi tima dužni su predati dokaz o studentskom statusu.

12. Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća), prijavom i sudjelovanjem u natjecanju natjecatelji pristaju na statističku obradu i objavu osobnih podataka u svrhu provedbe natjecanja, javne objave dobitnika, dodjele i realizacije nagrade te objavu reportaža i/ili sličnih materijala (foto materijal, video i slično) vezanih uz promidžbu natjecanja i to bez prava na bilo kakvu naknadu u svezi s time.

13. Svaki student koji sudjeluje u ovom natjecanju dužan je poštivati tuđa autorska i druga prava intelektualnog vlasništva te je osobno odgovoran u slučaju povrede tih prava.

PRIJAVE

 1. Prijava na natjecanje vrši se popunjavanjem obrasca dostupnog na službenim web stranicama Organizatora (https://realizator.uniri.hr) i to unutar roka određenog za zaprimanje prijava.
 2. Svaki tim dužan je u prijavi imenovati odgovornu osobu za kontakt – voditelja tima.
 3. Timovi imaju pravo jednom izmijeniti prvotno odabrani poslovni slučaj, u okviru zadanih rokova.

POSLOVNI SLUČAJEVI

 1. Opise poslovnih slučajeva osiguravaju Poslovni partneri koji će za natjecatelje održati prezentaciju slučajeva.
 2. Natjecatelji odabiru poslovni slučaj koji postaje aktivan ukoliko su minimalno četiri tima prijavljena za njegovo rješavanje. U slučaju nedovoljnog broja prijava, poslovni slučaj isključuje se iz natjecanja, a preostalim timovima ponudit će se zamjenski slučaj.
 3. Prije isključenja poslovnog slučaja, Organizator će ponuditi svim ostalim timovima mogućnost odabira navedenog slučaja. Ako se time ne osigura određeni broj timova (4), slučaj se smatra isključenim.
 4. Iznimno, uz suglasnost Poslovnog partnera poslovni slučaj može ostati dijelom natjecanja u slučaju manjeg broja timova od propisanog (čl. 18).

UPITI O POSLOVNIM SLUČAJEVIMA

 1. Upite u vezi poslovnih slučajeva, natjecatelji će Poslovnim partnerima moći postaviti po okončanju prezentacije, te tijekom rada na izradi rješenja.
 2. Upiti se šalju isključivo putem elektroničke adrese Organizatora realizator@uniri.hr. Svaki tim može poslati maksimalno pet upita tijekom izrade poslovnog rješenja.
 3. Nije dopušteno slanje upita koji narušavaju standarde poslovne kulture i komunikacije, te poslovanje ili ugled Poslovnog partnera, Partnera, Zlatnih partnera, odnosno Organizatora i Suorganizatora. U slučaju utvrđivanja takvih praksi Organizator zadržava pravo tim isključiti iz daljnjeg natjecanja.
 4. Sve dodatne upite natjecatelji će moći uputiti na službeni e-mail Organizatora realizator@uniri.hr.

DODATNI SADRŽAJI

 1. Za sudionike natjecanja bit će organizirane radionice ili mentorstvo s ciljem potpore u pripremi rješenja poslovnih slučajeva.
 2. Organizator može natjecateljima ponuditi i dodatne neobvezujuće edukacijske sadržaje o čemu će natjecatelje pravovremeno obavijestiti.

PREDAJA RJEŠENJA I PRAVA NAD RJEŠENJIMA

 1. Svi natjecatelji prezentiraju poslovna rješenja u formi pitch-a stručnom žiriju, prema unaprijed zadanim uputama Organizatora.
 2. Stručni žiri čine predstavnici Organizatora, Partnera i Poslovnih partnera.
 3. Stručni žiri među prezentiranim rješenjima odabire finaliste koji imaju obvezu Organizatoru dostaviti pisana rješenja poslovnog slučaja.
 4. Pisana rješenja dostavljaju se u zadanom roku i u skladu s uputama Organizatora.
 5. Rješenja predana nakon isteka zadanog roka neće se razmatrati.

PITCHING

 1. Svojom prijavom natjecatelji daju izričitu i neopozivu suglasnost da u slučaju pobjede njihovog poslovnog rješenja, Poslovni partner u svojstvu pravne osobe postaje nositelj svih prava intelektualnog vlasništva u odnosu na pobjedničko poslovno rješenje, u vremenski i teritorijalno neograničenom opsegu.
 2. U slučaju da Poslovni partneri iskažu interes za korištenjem onih rješenja poslovnih slučajeva koja neće biti nagrađena u okviru ovog natjecanja, isto mogu urediti posebnim ugovorima s članovima timova.

ODABIR, OBJAVA I OBVEZE POBJEDNIKA

 1. Stručni žiri proglasit će tri pobjednička rješenja za svaki od poslovnih slučajeva.
 2. Odluku o pobjedničkim rješenjima donosi stručni žiri prema kriterijima kvalitete sadržaja i prezentacije rješenja poslovnog slučaja.
 3. Iznimno, stručni žiri može donijeti odluku i o manjem broju pobjedničkih rješenja.
 4. Odluka o pobjednicima bit će dostavljena svim natjecateljima te objavljena na mrežnim stranica Organizatora i na druge uobičajene načine.
 5. Svi natjecatelji koji predaju rješenje dobit će potvrde o sudjelovanju.
 6. Natjecatelji koji osvoje prva tri mjesta dobit će posebno priznanje o postignutom rezultatu.

NAGRADE

 1. Organizator natjecanja dodjeljuje nagrade za prva tri pobjednička rješenja (osim u slučaju čl. 36).
 2. Pobjednička rješenja poslovnog slučaja nagrađuju se novčanim nagradama u neto iznosu:

  1. mjesto – 3.000,00 kuna
  2. mjesto – 2.000,00 kuna
  3. mjesto – 1.000,00 kuna

 3. Timovima koji osvoje prva mjesta za pojedini poslovni slučaj osigurat će se i službeni razgovor u Znanstveno-tehnologijskom parku Sveučilišta u Rijeci STEP RI o mogućnostima pristupa programu predinkubacije inovativnih poslovnih ideja.

SVEČANOST DODJELE NAGRADA

 1. Po završetku natjecanja održat će se završna svečanost dodjele nagrada na koju će se pozvati svi sudionici natjecanja koji su predali rješenja poslovnih slučajeva, partneri natjecanja, mediji i prigodni gosti.
 2. Završnoj svečanosti dužan je prisustvovati barem jedan član – predstavnik nagrađenog tima.
 3. Završna svečanost bit će održana uživo ili na drugi način, sukladno važećim mjerama (online).