kontakt

CASE STUDY NATJECANJE REALIZATOR

realizator logo zeleni

ORGANIZATOR

Zaklada Sveučilišta u Rijeci

ADRESA:

Trg braće Mažuranića 10
51000 Rijeka

TELEFON:

+385 51 406 575