Neven Tamarut

Neven Tamarut

Mr. sc. Neven Tamarut radi kao Direktor za razvoj poslovanja u STEP RI znanstveno-tehnologijskom parku Sveučilišta u Rijeci. Kao mentor i poslovni savjetnik odgovoran je za razvoj programa inkubacije startup i spin-off poduzeća i drugih fizičkih osoba s inovativnim idejama. Nastavno na 11 godišnje radno iskustvo na menadžerskim poslovima u maloprodaji i veleprodaji robe široke potrošnje te logistici,  Tamarut se odlučio za educiranje i usavršavanje u području zaštite intelektualnog vlasništva i transfera tehnologije pa je u više navrata imao vodeću ulogu u komercijalizaciji intelektualnog vlasništva sa Sveučilišta u Rijeci. Temeljem rezultata u području transfera tehnologija, odobrena mu je registracija u internacionalnoj udruzi registriranih profesionalaca u području transfera tehnologija (RTTP) 2016. godine. Tamarut pokriva teme kao što su: rast i razvoj poduzeća temeljenih na znanju i inovacijama, upravljanje intelektualnim vlasništvom u poduzećima, razvoj i komercijalizacija inovacija, poslovno planiranje, tehnike kreativnog mišljenja te razvoj vještina prezentiranja.

Website