Savjet mladih Primorsko-goranske županije

Koordinacija savjeta mladih Primorsko-goranske županije

Koordinacija savjeta mladih Primorsko-goranske županije platforma je za razmjenu primjera dobre prakse i kontinuirano informiranje, zajedničku analizu prisutnih problema te zagovaranje interesa mladih prema institucijama i tijelima vlasti. Koordinacija uključuje sve konstituirane savjete mladih jedinica lokalne samouprave u Primorsko-goranskoj županiji.

Cilj Koordinacije je uključivanje mladih u procese donošenja odluka kroz poticanje osnivanja savjeta na lokalnoj razini,  rad na prepoznatljivosti i aktiviranje mladih kako bi vlastitim idejama i prijedlozima doprinijeli poboljšanju kvalitete života za što veći broj mladih ljudi s područja Primorsko-goranske županije. Savjeti mladih osnivaju se kao savjetodavna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. U ime Koordinacije na Realizatoru sudjeluju: Savjet mladih Grada Kastva, Savjet mladih Općine Kostrena, Savjet mladih Grada Opatije, Savjet mladih Primorsko-goranske županije i Savjet mladih Općine Viškovo.

Od ideje do akcije – smanjimo nezaposlenost mladih

Stopa nezaposlenost mladih (15-29 godina) u EU dvostruko je veća od opće stope nezaposlenosti, a u Hrvatskoj je taj omjer još nepovoljniji. Država je kroz mjere poreznog rasterećenja i olakšica poslodavcima za zaposlenu mladu osobu na neodređeno vrijeme pokušala smanjiti stopu nezaposlenosti. Postoji li način na koji bi jedinice lokalne samouprave i jedinice regionalne samouprave mogle doprinijeti smanjenju te stope?

14. listopada 2020.