INA d.d.

INA d.d.

INA-Industrija nafte d.d. (INA d.d.) je srednje velika europska naftna kompanija. INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. Osnovana 1. siječnja 1964. U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina, INA danas posluje, osim u Hrvatskoj, u Angoli i Egiptu. INA ima dvije rafinerije nafte: RN Rijeka i RN Sisak i upravlja regionalnom mrežom od više od 500 maloprodajnih mjesta u Hrvatskoj i u susjednim zemljama. INA je opredijeljena za poslovanje u skladu s održivim razvojem, što znači da teži integraciji gospodarskih, okolišnih i društvenih čimbenika u svakodnevno poslovanje.

Projekt vodik: demo projekt uvođenja autobusa na vodik u Rijeci

Europa svojim politikama i novim financijskim instrumentima potiče ulaganja u tehnologije ključne za jačanje konkurentnosti i tranziciju na čistu energiju, posebice u području tehnologija obnovljivih izvora energije i vodika. Naglasak je na  korištenju alternativnih goriva, nabavci „čistih vozila“ i izgradnji održive prometne infrastrukture.

U sektoru prometa, električna vozila na vodik pokazuju prednost u segmentima gdje elektrifikacija koja koristi samo baterije nije moguća ili je bitno skuplja. U tom smjeru, INA surađuje s Gradom Zagrebom u razradi prvog demonstracijskog projekta procijenjene vrijednosti od 20 milijuna EUR. Planirana je proizvodnja zelenog vodika, izgradnja punionica i nabavka autobusa uz savjetodavnu pomoć osiguranu natječajem i sredstvima EU. Na sličan način cilj je pokrenuti novi projekt s Gradom Rijeka.

U tom smjeru, zadatak je osmisliti način uvođenja projekta u gradu Rijeci tj. na koji način započeti s implementacijom projekta u javnom prostoru.

13. listopada 2020.