Dario Zorić

Dario Zorić

Dario Zorić je poslovni trener i predavač s bogatim iskustvom. Nakon diplomskog studija nastavio je s usavršavanjem na području leadershipa i managementa u Europi i SAD-u te akumulirao desetogodišnje iskustvo u kreiranju i provođenju projekata, radionica i konferencija te rada u obrazovnoj industriji. Radio je na 50-tak regionalnih, međunarodnih i EU projekata. Bio je glavni koordinator projekata GoGlobal, Sharps, HDO, GCC i Nets u SAD-u gdje je studirao (stipendist Lee Iacocce) te živio i radio u više navrata. Izabran je i u savjetodavno tijelo direktora Iacocca Instituta (SAD). Danas je Dario Zorić direktor Riječke razvojne agencije Porin. Član je Hrvatske udruge za upravljanje projektima (CAPM), Svjetske asocijacije projektnih managera (IPMA), Alumni Lehigh University i Alumni EFRI.

Website